Inscripció a activitats

En cas de no ser soci federat amb el club, omplir les seguents dades:

*En cas d’estar federat amb un altre club s’ha d’enviar copia del carnet federatiu a excursionista@outlook.com