I CONCURS DE FOTOGRAFIA DE MUNTANYA 2022

Us volem presentar el primer concurs de fotografia de muntanya a Torredembarra organitzat pel Club Excursionisme Torredembarra en celebració dels 10 anys de Club. L’objectiu d’aquest concurs és promoure la fotografia de qualsevol tema relacionat amb la muntanya.

Al·licient per a tots els aficionats a la muntanya i a la fotografia, perquè observin i busquin aquests moments màgics de llum i color que ens ofereix la natura durant la pràctica de les nostres activitats preferides, esquí, escalada, senderisme, etc.

Animem a tothom a participar en el I Concurs de Fotografia de Muntanya!

BASES DEL CONCURS

  1. PARTICIPACIÓ

Oberta a fotògrafs aficionats i fotògrafes aficionades majors de 18 anys, socis del Club Excursionisme Torredembarra o no socis residents a la província de Tarragona.

  • FORMAT

Les fotografies s’han de presentar en suport digital (format jpg) i amb una bona qualitat d’imatge.

No s’admetran: fotomuntatges, marcs o vores, fotografies excessivament retocades que alterin la imatge original, imatges signades o amb marca d’aigua. Únicament s’acceptaran ajustos moderats que afectin el contrast, saturació, lluminositat, balanç de blancs, la neteja de partícules i correcció de distorsions.

  • INSCRIPCIÓ I TERMINIS

La inscripció és gratuïta

El termini per a la presentació de fotografies és de l’1 de maig fins al 31 d’octubre del 2022. Es poden presentar un màxim de tres fotografies per participant. Les fotografies s’han d’enviar per correu electrònic a: excursionista@outlook.com, i al missatge s’hi ha d’adjuntar una còpia del DNI (ambdues cares), indicar el número telèfon de l’autor o autora, lloc i data de la fotografia i a la categoria a què es presenta.

  • CATEGORIES

Hi ha 9 categories:

– Hivern

– Primavera

– Estiu

– Tardor

– Valor humà: esforç, amistat, emocions, superació, cura i respecte, etc.

– Fauna i flora

– Territori: Fotografies realitzades dins de la comarca del Tarragonès.

 – Alpinisme: Fotografies realitzades en muntanyes de més de 2500 metres.

 – Retrat o primer pla de persones en la muntanya.

Cada participant es pot presentar a una o diverses categories i pot optar al premi per categoria o al premi a les 3 millors imatges del concurs (indiferent a la categoria seleccionada)

  • PREMIS

1r premi: 200 €

2n premi: 125 €

3r premi: 75 €

Els premis per categoria seran vals d’experiències i/o productes de la zona.

  • DRETS D’IMATGE

Els autors seleccionats i guanyadors cedeixen els drets de reproducció i publicació de les fotografies seleccionades al Calendari del 2023 del Club Excursionisme de Torredembarra, en el qual hi constarà el nom de l’autor/a sota la imatge.

  • JURAT

El jurat estarà format per un membre de la Junta del Club Excursionisme Torredembarra i dues persones alienes al Club.

  • PROTECCIÓ DE DADES

Les dades facilitades pels participants del concurs seran incorporades a un fitxer del Club Excursionisme Torredembarra i únicament s’utilitzaran per a comprovar la identitat dels concursants i l’acompliment de la limitació provincial establerta. En cap cas es cediran les dades a tercers ni s’utilitzaran per finalitats comercials o propagandístiques pròpies. Un cop finalitat el concurs s’eliminaran totes les dades de l’arxiu del Club Excursionisme Torredembarra.

La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.